• Hibrid / IP tabanlı telefon santralleri
  • Hibrid yapıda IP, sayısal ve analog aboneler ve bu yapıları destekleyen uç birimler
  • Kurulacak IP köprüsü üzerinden yapılacak IP haberleşmesi ile iletişim giderlerinde gözle görülür düşüş
  • Kontrol ve verimlilik artışı
  • Mobil çalışanlar, uzak ofis ve şubeler arası tek bir sistem gibi çalıştırılabilme
  • Kurulum ve yönetim kolaylığı
  • Ölçeklenebilir ve büyümeye hazır iletişim çözümleri